Dr. Guda Heyke
Zelfstandig bedrijfsarts en verzekeringsarts
HomePersoonlijk ProfielDienstenInzetbaarheidTarievenTips & LinksContact
ZBA Netwerk
Home

Sinds juli 2005 is het voor de werkgever niet meer verplicht om een contract met een Arbo-dienst in zijn geheel te onderhouden en kunnen de  kosten voor de bedrijfsgezondheidszorg (fors) worden verminderd.
 
Als werkgever spant u zich in, om te zorgen dat uw personeel optimaal functioneert. U bent er natuurlijk altijd op gericht, uw bedrijf goed te laten scoren. Daarnaast wilt u niet al teveel zorgen aan uw hoofd hebben omtrent ziekteverzuim van het personeel. Echter de kosten daarvan zijn vaak hoger dan u lief is.

Vooral in deze tijd van kredietcrisis, van alom verminderde omzet, waarin men meer op de kosten binnen het bedrijf moet gaan letten, is het niet overbodig om ook de kosten van het ziekteverzuim nog eens tegen het licht te houden.

U heeft bijvoorbeeld al jaren een arbodienst, die deze zaken voor u regelt en bent daar tot nog toe tevreden over. Maar wist u, dat u ook daar flink op kunt besparen door over te stappen op een geregistreerde bedrijfsarts. Zo’n bedrijfsarts, die aantreedt als u dat wilt, die voor u het ziekteverzuim onder de hoede neemt, of u adviseert wat te doen om personeel dat is uitgevallen weer zo spoedig mogelijk en op een medisch verantwoorde wijze aan het werk te helpen. Uitval van personeel beperken is kosten besparen!

Een arbodienst met casemanager leek langere tijd de oplossing voor dit probleem, maar er komen steeds meer klachten over de (medische) ondeskundigheid van casemanagers en over hun beperkte aansprakelijkheid voor hun tekortkomingen daarbij. Wist u dat uzelf verantwoordelijk bent als de casemanager en foutief advies geeft of een foutieve beslissing neemt. Een bedrijfsarts daarentegen is zelf geheel verantwoordelijk voor de adviezen en beslissingen die hij/zij aan u afgeeft. Een arts legt namelijk bij zijn of haar aantreden als arts een eed of gelofte af.

Daarom bevelen wij, als geregistreerde bedrijfsartsen, u onze ervaren professionaliteit aan. Wij zijn als bedrijfsartsen, opgeleid volgens de huidige inzichten en daardoor zonder meer zeer geschikt om werkgevers te adviseren in beleidskwesties die tot doel hebben: een effectief verzuimbeleid te voeren. Hierdoor en doordat u de bedrijfsarts of via hem of haar andere professionals slechts inroept indien daar behoefte aan is, zullen de verzuimkosten beperkt blijven.
De bedrijfsarts verricht professionele onderzoeken en adviezen, zoals RI&E’s, second opinions, houdt verzuimspreekuur en doet diagnostiek, geeft de daarbij behorende beleidsadviezen zodat de kosten zo beperkt mogelijk zullen blijven.                                        

Guda Heyke is partner van ZBAnetwerk: het landelijke netwerk van zelfstandige bedrijfsartsen